*
Sua nha | sua chua nha | cam nang sua nha | dich vu sua nha | chong tham | chong dot | son nha | cai tao nha |


*
L* bộ ph*n nằm ph*a trên c*a sổ, c*a đi, ô trống… có tác dụng đỡ mảng tường ph*a trên.
lanh tô có nhiều loại, tuỳ theo khẩu độ khác nhau, tải trọng khác nhau v* hình dáng của lỗ tường m* chọn lanh tô. Thường có các loại lanh tô: gỗ, gạch, gạch cốt thép, thép v* bêtông cốt thép.
lanh tô gỗ: dùng gỗ hồng sắc nhóm 4 hoặc 5, hai đầu quét hắc *n chôn v*o tường.
lanh tô gạch: dùng cho nh* cấp 3. Khi bề rộng c*a nhỏ hơn 1200 dùng lanh tô gạch vỉa bằng, vỉa đứng, viên gạch cuối h*ng vỉa phải ăn sâu v*o tường 2/3 gạch. Khi bề rộng c*a nhỏ 1500 dùng lanh tô gạch vỉa nghiêng, viên gạch cuối h*ng vỉa nghiêng 100-120.


lanh tô gạch cốt thép: l* loại lanh tô xây như lanh tô gạch thông thường. Trên lỗ c*a phủ một lớp vữa ximăng mác 50-75, dầy 20-30, trong đặt thép Æ6 hoặc thép bản 20x1, cứ 1/2 gạch đặt một thanh, hai đầu cốt thép uốn cong đặt sâu v*o tường *t nhất 1-1,5 gạch. Ph*a trên dùng vữa ximăng cát mác 50 xây cao từ 5-7 h*ng gạch v* có độ cao không nhỏ hơn 1/4 chiều rộng của lỗ c*a. Loại n*y th*ch hợp với c*a có chiều rộng nhỏ hơn 1500.


lanh tô thép: trọng lượng nhẹ, vượt được khẩu độ lớn, thường dùng thép hình, loại n*y *t dùng vì không cần thiết v* đắt tiền.
lanh tô bêtông cốt thép: theo phương pháp thi công có lanh tô bêtông cốt thép đổ tại chỗ v* lanh tô bêtông cốt thép lắp ghép.


- lanh tô bêtông cốt thép đổ tại chỗ thường có chiều rộng bằng chiều rộng của tường. Chiều dầy v* số lượng cốt thép trong lanh tô do t*nh toán quyết định. Khi tường lớn hơn một gạch thì chiều rộng của lanh tô không cần bằng chiều rộng của tường, lúc n*y lanh tô có thể l*m hình chữ L. Trường hợp s*n đổ tại chỗ khi độ cao của lanh tô v* độ cao của s*n gần bằng nhau thì có thể kết hợp đổ s*n v* lanh tô l*m một.
- lanh tô bêtông cốt thép lắp ghép có ưu điểm thi công nhanh, có thể vượt được các khẩu độ lớn. Tiết diện của lanh tô thường l* hình chữ nh*t, nhưng đôi khi l* hình chữ L. Chiều rộng của lanh tô lấy bằng chiều dầy của tường, còn chiều cao lấy theo bội số của k*ch thước viên gạch (bằng chiều dầy của 2, 3, 4 viên gạch). lanh tô được chôn sâu v*o tường từ 1-1,5 gạch, nhưng không được nhỏ hơn 1/15 chiều rộng lỗ c*a.
lanh tô kết hợp giằng tường: nếu trên mặt tường có nhiều lỗ c*a m* chiều cao của giằng tường cách mép trên của c*a nhỏ hơn 600 thì giằng tường có thể gi*t cấp, hạ xuống kết hợp th*nh lanh tô. Khi qua c*a giằng tường lại gi*t cấp lên vị tr* dưới bản s*n.
*

Có cấu tạo giống như lanh tô, cuốn l* bộ ph*n nằm ph*a trên c*a sổ, c*a đi, ô trống… có tác dụng đỡ mảng tường ph*a trên. Thường được l*m bằng gạch hoặc đá. Cuốn chịu lực nén l* chủ yếu, ngo*i ra còn chịu lực đạp ở hai bên. Chân cuốn chịu tải trọng ph*a trên đè xuống.
*

Cuốn có bán k*nh nhỏ nhất l* bằng 1/2 chiều rộng lỗ c*a, bán k*nh lớn nhất l* loại vô hạn (cuốn thẳng). Độ cao của cuốn bằng 1/2-1/12 chiều rộng lỗ c*a, thường lấy bằng 1/8 chiều rộng lỗ c*a. Cuốn có độ cong lớn nên dùng gạch xiên, cuốn có độ cong nhỏ dùng gạch thông thường.
Gạch xây cuốn vuông góc với đường áp lực. Đỉnh cuốn l* viên khóa (viên lẻ). Mạch vữa qui về tâm, chỗ lớn nhất không lớn hơn 25, chỗ nhỏ nhất không nhỏ hơn 5. Vữa để xây cuốn thường l* vữa ximăng hoặc vữa tam hợp mác 50.
Cuốn th*ch hợp với với lỗ c*a rộng từ 1500-1800.
*

*
*
*
Sua nha | sua chua nha | cam nang sua nha | dich vu sua nha | chong tham | chong dot | son nha | cai tao nha |


Nh* Đẹp Kiến Trúc
Tổng hợp
chuyên thiết kế thi công các hạng mục mau nha dep,cải tạo nội thất nh* ở,Den led,

View more latest threads same category: